مشکل دنیا

مشکل دنیا این نیست که چند میلیارد آدم با عقاید مختلف در آن زندگی می‌کنند. مشکل دنیا این است که مردم نمی‌توانند عقاید همدیگر را تحمل کنند. سعی دارند عقیده خودشان را به زور به دیگران تحمیل کنند، اگر بتوانند با حرف و منطق و اگر نتوانند با جنگ و دعوا، و اگر یادبگیریم که در بعضی موارد سکوت کنیم و اینقدر به زندگی هم و پستوی ذهن دگیران سرک نکشیم آن وقت به آرامشی خواهیم رسید که غیرقابل وصف است.

/ 0 نظر / 44 بازدید