پریشان نوشت قبل از سال نو

در این اندک زمان باقی مانده تا تحویل سال نبض کار و زندگی تندتر از هر وقت دیگری میزند. مردم تُند تُند و هول هولکی سرگرم به سرانجام رساندن کارهای ناکرده‌شان هستند تا سال جدید را با فراق بال آغاز کنند. لباس نو میخرند، بساط هفت سین را جور می‌کنند، هول هولکی خانه تکانی می‌کنند و ... . فکر میکنم در این بین تنها من هستم که پشت میزم نشسته‌ام و راجع به عید خیالبافی میکنم.

چشم‌هایم را می‌بندم و به گذاشت‌های دور دراز سفر میکنم. به اولین روزی که مردم سال نو را جشن گرفتند و سفره هفت سین را چیدن، و از خودم سوال میکنم چرا سفره هفت سین. سین چه خاصیتی داشت که از بین این همه حرف لایق نشستن بر سفره عید مردم شد و چه سری در میان است که هفت سین باید بر سر سفره چید.

بعد با خودم فکر میکنم اگر جای هفت سین سفره هفت شین یا هفت میم یا هفت هر چیز دیگری می‌خواستیم بچینیم چه چیزهایی می‌توانستیم سر سفره بگذاریم و خدا را شکر میکنم که اجدادمان هفت سین را برای سفره‌شان انتخاب کردند.

/ 1 نظر / 38 بازدید
reza641018

فکر کنم تو افغانستان هفت میم هستش