ولنتاین، کاغذ کادو، عشق

روز ولنتاین رییس تو را می‌فرستد پی خرید کاغذ کادویی که هم شکیل باشد و هم سنگین و مناسب محیط کار. هر جا میروی کاغذکادوها با جمله عاشقتم و قلب و ستاره، صورتی کم رنگ همان چیزی که نمی‌خواهی. مغازه‌ها پر از از انواع عروسک‌های تو دل برویی که همگی یک پیغام دارند، دوستت دارم.

وارد مغازه میشوم، فروشنده یک زن نسبتا جوان است. کاغذ کادوها را به من نشان میدهد. از میان آن‌ها دو طرح به نظرم مناسب میرسد. تا کاغذ کادوها را لوله کند چشمم به تعداد زیادی عروسک فیل می‌افتد که گوشه مغازه چیده شدند، فیل‌ها یک قلب بزرگ که رویش نوشته "I Love You" را در آغوش گرفته‌اند. زن متوجه می‌شود. در حالی که کاغذ کادوها را به دستم می‌دهد می‌گوید: «کار جدیده، واسه ولنتاین آوردیم.» و با حسرت به عروسک‌ها نگاه می‌کند.

شاید حسرت اینکه کسی نیست که به او یکی از این عروسک‌ها را هدیه بدهد. و من تا پایان ساعت کاری به این فکر میکنم که چرا باید منتظر یک روز خاص باشیم که عشقمان را ابراز کنیم؟!

/ 0 نظر / 33 بازدید